first fixed slider

Posvečeni k še bolj zeleni lepoti za še več nas

Kot vodilna svetovna blagovna znamka na področju naravne lepote imamo možnost, da pozitivno vplivamo kot vodnik na poti k trajnostni lepoti, ki je dostopna vsem.

02 DMI CORPO GREENBEAUTY BP MODULE1 JUN23
03 DMI Garnier Green Beauty SOLSO Icon Landing Page Inter May2023

Več solidarnosti in vključevalnosti

V sklopu svojih programov solidarnega pridobivanja surovin in partnerstev z organizacijo Plastics For Change (S plastiko do spremembe) podpiramo 1431 skupnosti. Zavezali smo se, da bomo do leta 2025 podpirali 1500 skupnosti.

PREBERITE VEČ

Green Sciences (Zelene znanosti) in formule

V letu 2022 so naše formule dosegle 82% stopnjo biorazgradljivosti*. 63% naših sestavin je biološkega izvora ali dobljeno iz mineralov, ki jih je v izobilju.
Do leta 2025 bomo nadaljevali z ustvarjanjem novih visoko učinkovitih formul za lase in kožo, ki poganjajo Green Sciences (zeleneznanosti), kot so biotehnologija.
*Po OECD 301 ali na podlagi enakovrednih raziskovanj.

PREBERITE VEČ

04 DMI Garnier Green Beauty Greener science icon Landing Page Inter May2023
05 DMI Garnier Green Beauty Recycled vicon Landing Page Inter May2023

Več embalaže iz recikliranih materialov in embalaže primerne za recikliranje

V letu 2022 smo zahvaljujoč uporabi reciklirane plastike prihranili 15.800 ton plastike, ki naj bi se prvič uporabila. 83% naše PET plastike izvira iz recikliranih materialov. 
Do leta 2030 bodo vsi naši izdelki narejeni iz 100% reciklirane plastike in bodo 100% primerni za reciklažo, ponovno polnjenje ali ponovno uporabo.

PREBERITE VEČ

Več virov obnovljive energije

Od leta 2005 naprej so naši obrati in distribucijski centri zmanjšali porabo vode za 55%, količino emisij CO2 pa za 82%. 
Do leta 2025 bo 100% naših industrijskih obratov uporabljalo obnovljive vire energije.

PREBERITE VEČ

06 DMI Garnier Green Beauty Renewable icon Landing Page Inter May2023
07 DMI Garnier Green Beauty Cruelty icon Landing Page Inter May2023

Z dovoljenjem organizacije Cruelty Free International

Vse Garnier izdelke je uradno odobrila organizacija Cruelty Free International v okviru programa Leaping Bunny, vodilna organizacija, ki si prizadeva za prenehanje izvajanja poskusov na živalih.

PREBERITE VEČ

Poročilo o napredku glede trajnostnosti za leto 2023

Da bi lahko izvedeli več o našem delovanju, smo javno objavili svoje četrto Poročilo o trajnostnosti, v katerem prinašamo trasparentne informacije o svoji poslovni praksi.

09 BP MODULE3

Označevanje glede na ekološki in socialni vpliv

Poizvedite, kakšni so ekološki in socialni vplivi vaših priljubljenih Garnier izdelkov za nego las, da bi lahko sprejemali precej bolj trajnostne odločitve.  

PREBERITE VEČ

first fixed slider
11 DMI CORPO GREENBEAUTY BP MODULE11 JUN23

Plastics For Change

Od leta 2020 je Garnier v partnerstvu z organizacijo Plastics for Change, da bi se plastični odpadki uporabljali kot vir za namene reševanja socialnih vprašanj, zbiranja in recikliranja plastičnih oceanskih odpadkov v Indiji, pri čemer neformalnim zbiralcem odpadkov in njihovim družinam omogoča, da izboljšajo svoje življenjske razmere. 

Delovanje za zaščito oceanov pred največjimi izzivi današnjih dni

Od leta 1986 so prostovoljci ob posredovanju neprofitne organizacije International Coastal Cleanup®  zbrali več kot 162.000 metričnih ton smeti s plaž in vodnih poti širom po svetu.

OBIŠČITE OCEAN CONSERVANCY

12 DMI CORPO GREENBEAUTY BP MODULE12 JUN23
13 DMI CORPO GREENBEAUTY BP MODULE13 JUN23

Uspelo nam je!

Z letom 2019 se je Garnier ponosno združil z organizacijo Ocean Conservancy, da bi zbral potrošnike in delavce širom po svetu okrog ohranitve morskih ekosistemov. Doslej so med temi dnevi čiščenja 804 udeleženci širom po svetu zbrali več kot 60,6 ton odpadkov s plaž in vodnih poti. 

OBIŠČITE PLASTIC FOR CHANGE

first fixed slider

Več solidarnosti in vključenosti

V letu 2022 smo s svojim delovanjem podprli 1431 skupnosti širom po svetu. Do leta 2025 bo v sestavi našega programa solidarneg pridobivanja surovin 1500 skupnosti.

NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA

Kako Garnier pomaga kmetovalcem?

Program solidarnega pridobivanja surovin omogoča tistim ljudem, ki so običajno izključeni s trg dela, da dobijo delo in ustvarijo trajnostne prihodke. V  svoji preskrbovalni verigi smo posvečeni uporabi poštenih trgovskih praks skozi prizadevanje, da podpremo in krepimo kmetovalce in delavce in jim pomagamo, da izboljšajo svoje prihodke in s tem tudi svoje življenjske razmere. Ravno tako nudimo usposabljanje, da bi izpopolnili njihove veščine v kmetijstvu in jim posredovali oziroma predočili najnovejša spoznanja o organskem poljedeljstvu. 


Kako Garnier pomaga lokalnemu gospodarstvu? 

Olajšujemo dostop do zdravstvenih storitev ali do mehanizmima socialne zaščite za svoje številne male pridelovalce. V letu 2022 je naš program solidarnega pridobivanja surovin omogočil 1431 skupnostim, ki se soočajo s socialnimi ali finančnimi težavami, da pridejo do dela ali da zadržijo delo in pravične prihodke. Sklenili smo tudi partnerstvo z NVO, da bi pomagali pri krepitvi skupnosti skozi družbeno odgovorne programe ali programe „solidarnega” pridobivanja surovina širom po svetu.

Green Sciences (Zelene znanosti) in formule

V letu 2022 je bilo 63% naših sestavin biološkega izvora pridobljenih iz mineralov, ki jih je v izobilju ali iz krožnih procesov, naše formule pa so dosegle 82% stopnjo biorazgradljivosti*. Do leta 2030 bo 95% sestavin biološkega izvora pridobljenih iz mineralov, ki jih je v izobilju ali iz krožnih procesov. *Po OECD 301 ali na podlagi enakovrednih raziskovanj.

POGOSTA VPRAŠANJA

Kaj označuje trajnostno pridobivanje surovin?

Garnier pri izbiri svojih dobaviteljev upošteva nravstvena vprašanja, vpliv na življenjsko okolje in socialne dejavnike. Naša želja je, da se naše sestavine proizvajajo in žanjejo na odgovoren in trajnosten način. S tem so zajeti kmetovalci, uporabljena zemlja, kmetijske prakse, lokalne skupnosti in številni drugi vidiki pridobivanja surovin.


Zakaj je pomembno trajnostno pridobivanje surovin? 

Garnier je mnenja, da je trajnostno pridobivanje surovin pomembno glede na to, da je naš cilj, da poskrbimo, da se naši obnovljivi materiali izdatno obnavljajo, pri tem pa pospešujejo biodiverziteto in s tem zmanjšujejo vpliv na podnebne spremembe.


Kako lahko zaščitimo biodiverziteto?

To je možno storiti skozi programe, kot je naš Respectful Bee Welfare Program, kjer Garnier trajnostno pridobiva surovine v obliki vseh svojih sestavin, ki se pridobivajo od čebel ob posredovanju omrežja odgovornih čebelarjev in dobaviteljev.  Še en primer je naš projekt solidarnega pridobivanja surovin, ki je bil izveden leta 2019 v sodelovanju z družbama Pronatura in MexiAloe. V letu 2022 je ta program, ki je segal do 56 uporabnikov v 4 vaseh pomagal družinam, da sprejmejo  prakse organskega kmetovanja, obsegajoč pobude za ohranitev biodiverzitete na zaščitenih rezervatih, ki obkrožajo njihove posesti. 


Kaj je Garnierjeva strategija trajnostnega pridobivanja surovin?

Mi smo popolnoma posvečeni zaščiti biodiverzitete in planeta skozi uporabo prednosti zelenih znanosti, da bi svojim potrošnikom ponudili enako visoko učinkovitost izdelkov in si obenem prizadevali, da bo vsak Garnierjev izdelek še bolj trajnosten. Danes je 89% naših sestavin biološkega porekla pridobljenih iz trajnostnih virov. Trajnostno pridobivanje surovin je naša prioriteta tudi pri izdelavi embalaže. V letu 2022 je bilo 98,5% papirja in kartonov, ki se uporabljajo za letake za proizvode in za njihovo embalažo izdelanih izdelanih iz surovin, ki imajo certifikat za trajnostno gospodarjenje z gozdovi kot je  FSC®.


Kako Garnier postaja še bolj zelen? 

99% naših novih izdelkov ima izpopolnjen socialni in ekološki odtis. 
Od leta 2005 smo dosegli 82% zmanjšanje izpustov CO2* v svojih industrijskih obratih ob proizvodnji 95% več izdelkov. Vsakodnevno pridobivamo čedalje več naravnih surovin na trajnosten način, v okviru vseh naših kategorij izdelkov pa osmišljamo formule organskega porekla. V letu 2022 smo izpopolnili visoko učinkovitost izdelkov v svojih tovarnah in zmanjšali uporabo prvič proizvedene plastike v okviru embalaže. 
*OBSEG 1 In 2 – UTEMELJENI NA TRGU ZA BLAGOVNO ZNAMKO GARNIER


Kaj so to Green Sciences (Zelene znanosti)? 

Zelene znanosti (Green Sciences) pokrivajo celotno znanstveno znanje, pri čemer zajemajo preobrazbo naravnih surovin v naravne sestavine, visoko učinkovitost skozi procese, kot so ekstrakcija ali fermentacija, na trajnosten način, s katerim se izkazuje spoštovanje do življenjskega okolja. Garnier uporablja najnovejša spoznanja iz naravnih znanosti, da skozi svoje trajnostne izdelke velike učinkovitosti sprošča moč narave. Trenutno uporabljamo vitamin Cg in hialuronsko kislino, ki izvirata iz zelenih znanosti. 


Kaj je to zeleno pridelovanje? 

Kmetijske prakse, ki spodbujajo proizvodnjo naravnih surovin na način, s katerim se ščitijo ekosistemi in zmanjšuje vpliv na življenjsko okolje. To bi utegnilo pomeniti uporabo manj vode, zmanjšanje izpustov oglljika in zmanjševanje odpadkov.


Kako vzdrževati lepoto na način, ki je odgovoren? 

Skozi odkrivanje porekla svojih sestavin, ki se je začelo z letom 2017 je bil Garnier pionir  transparentnem delovanju. V juniju 2020 smo uvedli postopek označevanja svojih izdelkov ob informaciji o vplivu na življenjsko okolje in o socialnem vplivu, da bi potrošnikom pomagali pri sprejemanju trajnostnih potrošniških odločitev.  
Vsakodnevno uporabljamo čedalje več sestavin naravnega izvora, ki so trajnostne s formulami naravnega porekla v vseh kategorijah naših izdelkov, vključno z našo organsko linijo. Izboljšali smo trajnostne rezultate naših tovarn ter zmanjšali uporabo plastike, ki se prvič uporablja v embalaži ob povečanju reciklirane vsebine, ki je v njej zastopana.  
Naša strategija bolj zelene lepote nam bo omogočila, da od začetka do konca uresničimo dodatni napredek skozi vseobsegajoči proces  v pristopu k lepoti. To obsega posvečenost k pospeševanju vpliva naših izdelkov skozi njihov življenjski ciklus, pomoč pri ohranjanju naravnih  virov, izkoriščanje čiste energije in preprečevanje odpadkov.


Kaj pomeni „ekološko zamišljena formula”? 

Skozi proces ocene življenjskega ciklusa naši laboratoriji že dolgo vrsto let merijo vpliv naših izdelkov na življenjsko okolje. Osredotočili smo se na izboljšanje biorazgradljivosti naših formul, zmanjšanje našega odtisa v porabi vode in manjši vpliv naših izdelkov na vodno okolje. 

Več embalaže iz recikliranih materialov in embalaže primerne za recikliranje

V letu 2022 se 15.800 ton primarne plastike ni uporabilo zahvaljujoč reciklirani plastiki v naših plastenkah, ko primer plastenke prostornine <400 ml za micelarno vodo v Evropi, plastenke za šampone in balzame Fructis v Evropi, ki so vse 100% izdelane iz reciklirane plastike. 83% naše PET plastike izvira iz recikliranih materialov. Do leta 2030 ima Garnier cilj, da bo embalaža 100% izdelana iz reciklirane plastike, s pri čemer se bomo izognili 40.000 tonam primarne plastike.

POGOSTA VPRAŠANJA

Katera vrsta plastike se lahko reciklira? 

Največji del plastike, ki jo danes uporablja Garnier v svojih embalažah je PET (polietilen tereftalat), PP (polipropilen) in PE (polietilen). Ti materiali se lahko reciklirajo in večkrat znova uporabljajo in predstavljajo plastične materiale, ki se največ reciklirajo v svetu. 
PCR (reciklaža po uporabi) plastika se reciklira iz plastičnih odpadkov, pridobljenih  iz potrošniških izdelkov. Garnier se je zavezal, da bo do leta 2030.uporabljal  100% PCR plastiko biološkega izvora. Garnier je mnenja, da je naša odgovornost pri dvigovanju splošnega zavedanja o tem, kateri deli naših izdelkov se lahko reciklirajo. Izdelali smo video zapise in priročnike o različnih vrstah plastike in različnih tokovih reciklaže.


Kako Garnier zmanjšuje uporabo plastike? 

Svojo strategijo v smeri doseganja ekološko oblikovane embalaže smo oprli na 4 stebre: uporabo recikliranih materialov, ponovno projektiranje in inovacije, ponovno uporabo in recikliranje.

 • Inovacije
  Nekatere izmed naših inovacij, ki se nanašajo na zmanjšanje uporabe plastike in na katere smo najbolj ponosni obsegajo šampon Ultra Doux Solid, vrhunska rešitev »brez kakršnih koli plastičnih materialov”, ki je bil predstavljen leta 2020, njegova embalaža je 100% izdelana iz kartona s certifikatom FSC.  V letu 2022 je kompletna ponudba šamponov Ultra Doux prepakirana: razvili smo nove plastenke, ki se lahko znova polnijo, ki so lažje in bolj stabilne in ki imajo pokrov, ki se lahko sname in širšo odprtino. Poleg tega smo izdelali vrečke z vsebino za ponovno polnjenje za naše legendarne mešanice, v katerih se uporablja 73% manj plastike kot v plastenkah. V letu 2022 smo v Evropi renovirali micelarno vodo za čiščenje kože v plastenkah, ki so 100% izdelane iz reciklirane plastike*, s čimer smo za 2.218 ton zmanjašali uporabo primarne plastike **. trajnostno in inovativno tehnnologijo bomo uporabljali tudi v prihodnje in lansirali prvo plastenko za micelarno vodo All-In-1, ki je 100%  izdelana iz PET plastike* iz plastičnega odpada, ki ga prej ni bilo mogoče reciklirati***.

 • Obstoječi izdelki
  Naš cilj je, da zmanjšamo količino plastike, ki se uporablja v embalaži in jo nadomestimo s tisto plastiko, ki jo je možno reciklirati ali z reciklirano plastiko, namesto da uporabljamo primarno plastiko.  V tem smislu so nam potrebni veliki, po možnosti lokalni viri za reciklažo po uporabi in drugi viri trajnostnih materialov. Skozi neposredno partnerstvo z našimi dobavitelji embalaže in proizvajalci plastike razvijamo robustne vire oskrbovanja s PCR, z namenom, da do leta 2030 dosežemo 100% pokritost.   

 • Prihranek
  V letu 2022 smo z lastno uporabo reciklirane plastike prihranili 15.800 ton primarne plastike. Do leta 2030 bodo vsi naši izdelki izdelani z 0% deležemprimarne  plastike, vso našo embalažo pa bo možno reciklirati, znova uporabiti ali pa se bo lahko kompostirala, s čimer bomo letno prihranili  40.000 ton primarne plastike. 

 • Skupnost
  Sklenili smo partnerstvo z NVO Plastics for Change in reciklirali bomo  na tone plastike in zbiralcem odpadkov zagotovili  stabilne prihodke in dostop do socialnih storitev v Indiji. Svoj prvi center za zbiranje plastike smo odprli leta 2022 v Chennaiju v Indiji. Menimo tudi, da je naša odgovornost, da potrošnike spodbujamo k recikliraju. Na ta način bomo zmanjšali dotok plastike v življenjsko okolje. 
  *100% v Evropi od oktobra leta 2022 za  400 ml plastenko in plastenke manjše prostornine; z izjemo pokrovčka, kolorantov in aditivov 
  **Na podlagi količin, proizvedenih v letu 2022
  ***Šteje se za izgubljeni vir, ker ni bil upoštevan v obstoječih tokovih za reciklažo.  

Kako recikliramo plastiko?

Plastika, ki jo je možno reciklirati se zbira, čisti in sortira glede na vrsto plastike. Nato se drobi, pere, topi in preoblikuje v pelete ali granule. Ta plastika v obliki granul se uporablja za izdelavo nove embalaže.
Garnier je razvil novo PET plastenko, v kateri je 100% zastopana reciklirana plastika ali tista, ki se lahko reciklira, da bi lahko vanjo spravil svoj najbolje prodajan izdelek Micelarno vodo za čiščenje obraza in to z uporabo revolucionarne tehnologije neskončno možne reciklaže Loop Industries.


Kako ponovno uporabiti embalažo?

Garnier je posvečen spodbujanju sistema ponovne uporabe in ponovnega polnjenja skozi proces lansiranja novih partnerstev in modelov. Obrnite pozornost na naše ekološko pakiranje preparata Rafil za šamponi z možnostjo ponovnega polnjenja.


Kaj je primarna plastika?

Primarna plastika je prvič proizvedena plastika, ki še ni bila uporabljena v izdelkih ali procesih. Obrati za reciklažo prevzamejo prvikrat proizvedeno plastiko, ki so jo odvrgli potrošniki in jo uporabljajo kot surovino. Namen Garnierja je, da letno prepreči proizvodnjo 40.000 ton plastike, ki naj bi se prvikrat uporabila.Do leta 2030 bomo snovali embalažo tako, da se jo bo dalo ponovno uporabiti, reciklirati ali kompostirati. Takrat bo embalaža 100% brez primarne plastike, namesto nje bo v uporabi PCR plastika, pridobljena z recikliranjem ali plastika biološkega izvora.


Kako Garnier zmanjšuje težo svoje embalaže? 

Garnier je posvečen zmanjšanju teže in velikosti pakiranja skozi ponovno oblikovanje zamaškov in plastenk, zmanjšanje velikosti vrečk in odstranjevanje oblog z vrečk. Ravno tako izvajamo tudi inovacije v smeri nove embalaže, v kateri ni plastike in iščemo nove alternative, s katerimji bomo nadomestili formate za enkratno uporabo. 
Z zmanjšanjem teže naše plastične embalaže smo v letu 2022 prihranili 15.813 ton plastike, ki naj bi se prvikrat uporabila. Nadaljevali bomo z zmanjševanjem teže svoje plastične embalaže, dokler ne bomo leta - 2030 dosegli prihranek 40.000 ton plastike.

Več obnovljivih virov energije

V zadnjih 17 letih smo za 55% zmanjšali porabo vode v svojih industrijskih obratih in za 82% izpuste CO2. Do leta 2025 bodo naši industrijski obrati 100% uporabljali obnovljivo energijo

POGOSTA VPRAŠANJA

Kako zmanjšati izpuste CO2?

Vse naše naprave nepretrgoma delujejo v smeri zmanjševanja ogljičnih izpustov ter povečanja energetske učinkovitosti skozi boljše projektiranje gradnje obratov in njihove izolacije, kot tudi skozi uporabo energetsko učinkovitih tehnologij za industrijske procese in končno z lokalnim pridobivanjem številnih virov obnovljive energije.
S takšnimi prizadevanji smo v obdobju 2005-2022 svoj ogljikov odtis zmanjšali za 82% . Kljub temu pa je naš cilj, da vse naše industrijske naprave do leta  2025 uporabljajo 100% obnovljive vire energije. To bomo storili z uporabo tehnologij, ki so najbolje prilagojene vsakemu obratu: z biometanizacijo, solarnimi paneli, energijo iz bio mase, energijo vetra idr.


Kako zmanjšati porabo energije? 

V okviru svojih proizvodnih obratov in distribucijskih centrov bomo še naprej optimizirali porabo energije s ciljem, da do leta 2025 uporabljamo 100% obnovljive vire energije.


Kaj je trajnostna tovarna?

Trajnostna tovarna je tista tovarna, ki zmanjšuje svoje energijske potrebe skozi uporabo dostopa energijske razsodnosti kot tudi z izboljšanjem energijske učinkovitosti svojih obratov (stavb, opreme, industrijskih procesov in podobno) in ki uporablja lokalne obnovljive vire energije. 


Kako zmanjšati porabo vode? 

Garnier vedno znova razmišlja o uporabi vode vseh svojih obratih, da bi učinkoviteje zmanjšal industrijsko porabo vode. Sedaj že imamo tri tovarne z vodno zanko, v katerih je 100% industrijske vode (za čiščenje in hlajenje) že predelane, reciklirane in ponovno uporabljene. Za te procese ne potrebujemo več sveže vode. 
S predelavo in ponovno uporabo visokokakovostne vode v interni zanki lahko zmanjšamo svojo porabo vode in vpliv tovarne na življenjsko okolje.  Naše tri tovarne z vodno zanko so povečale učinkovitost svojega upravljanja z vodo in spodbudile druge tovarne širom po svetu, da začnejo razmišljati v tej smeri.  Naš cilj je da leta 2030 100% tovarn ima vodno zanko.


Kako Garnier zmanjšuje svoj ogljikov odtis? 

Skladno z našimi nenehnimi prizadevanji za zmanjšanje vpliva naših izdelkov na življensko okolje bomo podprli vse naše industrijske obrate pri 100% prehodu na obnovljive vire.

Dodatne aktivnosti v boju zoper onesnaženje s plastiko

Od leta 2019 naprej se Garnier s skupnimi močmi z organizacijo Ocean Conservancy bori proti onesnaženju s plastiko. V minulih nekaj letih je ta blagovna znamka mobilizirala na tisoče zaposlenih širom sveta, da se udeležijo Mednarodnega dne čiščenja obale v sklopu lastnih prizadevanj v boju zoper onesnaženje s plastiko. Da bi še stopnjevali svojo posvečenost, od leta 2020 naprej skupaj s partnersko organizacijo Plastics for Change pomagamo skupnosti zbiralcev odpadkov v Indiji prek izplačevanja pravičnega nadomestila za zbrano plastiko k izboljšanju njihovih delovnih razmer in k spodbujanju recikliranja.

POGOSTA VPRAŠANJA

Katerih aktivnosti se bo lotil Garnier, da bo pripomogel k zaščiti oceanov? 

Da bi dosegli pozitiven vpliv zunaj okvirja industrije lepote, smo vzpostavili partnerstvo z organizacijo Ocean Conservancy, NVO, ki se že več kot 30 let ukvarja z vprašanjem plastike, ki končuje v oceanih. Skupaj bomo delovali na dvigovanju zavesti op pomembnosti čiščenja oceanov in plaž in spodbujali naše zaposlene in potrošnike, da se udeležijo letnega Mednarodnega čiščenja obale organizacije Ocean Conservancy, največjemu enodnevnemu svetovnemu prizadevanju prostovoljcev v boju zoper plastiko v oceanih. Garnier gre še korak naprej v zaščiti oceanov, tako da je odprl svoj prvi Center za zbiranje plastičnih odpadkov v Indiji z namenom zbiranja plastike, ki končuje v oceanih. Upamo, da bomo dosegli velik vpliv ne le na življenjsko okolje, temveč tudi v lokalni skupnosti. Naš cilj je, da v prvem letu zberemo 2000 ton plastike, ki končuje v oceanih ob pomoči 50 ljudi, ki delajo v tem obratu in 300 zbiralcev odpadkov v lokalni skupnosti.


Kaj je onesnaženost s plastiko? 

V zadnjih nekaj desetletjih je onesnaženje s plastiko postalo pereč problem. V današnjem času se letno proizvede vsega skupaj več kot 350 milijonov ton plastičnih izdelkov, samo 20% plastičnih odpadkov pa se reciklira širom po svetu. Ostanek postaja odpadek, ki onesnažuje naše življenjsko okolje. Več kot 75% vse proizvedene plastike v svetu v današnjem času postane odpadek.  Onesnaženje s plastiko dela škodo v naravi in v naravnih ekosistemih in prispeva k podnebnim spremembam. 


Koliko plastike je v oceanih? 

Vsako leto tudi do 12,7 milijona ton plastike prispe v oceane. Znanstveniki predvidevajo, da bo do leta 2050 količina plastikev oceanih presegla količino rib. V svetu vsako minuto v morje prispe za en smetarski kamijon plastike. (Vir: Program ZN o življenjskem okolju https://environmentlive.unep.org/marinepollution).


Na kakšen način plastika prispe v oceane? 

Onesnaženje oceanov s plastiko je v veliki meri posledica dejstva, da ljudje nimajo možnosti odgovorno odlagati svoje odpadke. Namesto tega njihovi odpadki prepogosto končajo v lokalnih rekah in tako prispejo do oceanov. Med največje onesnaževanje s plastiko sodijo izdelki za enkratno uporabo, neustrezno upravljanje z odpadki in posledično njihovo odmetavanje v okolju ter znotraj oskrbovalne verige, kjer se trenutno proizvede 5 krat več primarne kot reciklirane plastike.


Kako plastika učinkuje v oceanih?

Več kot 800 vrst morskih živali je prizadetih z onesnaženjem s plastiko bodisi skozi sistem svojih prebavnih organov, bodisi se zapletajo v plastiko ali s kemičnim onesnaženjem. Plastika je vzrok za pogin na milijone morskih ptic in morskih sesalcev, pri čemer se posamezne morske vrste zaradi onesnaženosti oceanov s plastiko na robu izumrtja. Morska bitja požirajo plastiko, kar povzroča njihove zdravstvene probleme, ki se s prehransko verigo širijo tudi na večje morske živali in na koncu koncev tudi na ljudi, ki konzumirajo te morske živali. Plastika v morjih prav tako onesnažuje vodo v oceanih, tako da znižuje raven kisika in vpliva na obstanek morskih živali, med katerimi so kiti, delfini in pingvini. Ptice in kopenske živali so praktično zatrpane s plastiko prisotno na plažah. Ta pomeni grožnjo delovanju morskih ekosistemov, mikroplastični delci, ki lebdijo v oceanu pa so strupene za vsa živa bitja.  


Zakaj ste se odločili, da vstopite v partnerstvo z organizacijo Plastics For Change?

V družbi Garnier smo mnenja, da je naša dolžnost, da osveščamo ljudi širom po svetu.  Garnier je od leta 2008 posvečen programom solidarnega pridobivanja surovin in naš cilj je, da nadaljujemo s tem, da za surovine pridobivamo čedalje več sestavin in materialov, ki ustvarjajo pozitiven socialni učinek.  Upamo, da bomo do leta  2025 pooblastili 1000 skupnosti. 
Več kot 3 milijarde ljudi širom po svetu sveta živi brez možnosti organiziranega zbiranja odpadkov.  To predstavlja skorajda polovico prebivalstva na planetu. Med najbolj revnimi ljudmi so tudi tisti, ki zbirajo odpadke, da bi preživeli. . Zbiralci odpadkov, med katerimi so številne ženkse, pogosto živijo pod mejami revščine in delajo v grozljivih razmerah.  Garnier preko organizacije Plastics For Change podpira holistični razvoj skupnosti za zbiranje odpadkov v Indiji. Organizacija Plastics For Change daje podporo izobraževanju otrok, zdravstvenemu varstvu, prehrani, finančnemu opismenjevanju in opolnomočenju deklic in žensk  – to pa so temelji za zdravo in srečno skupnost. 


Kaj je plastika, ki končuje v oceanih? 

Plastika, ki končuje v oceanih se definira kot zapuščeni odpadki, ki se nahajajo v krogu 50km  od obale in bi na koncu končali v oceanu zaradi vetra, dežja, rečnih tokov ali plime. 


Zakaj odpirate center za zbiranje odpadkov v Chennaiju? 

Andrew Almack, ustanovitelj organizacije Plastics For Change, ima pomembne dolgoletne izkušnje v JužniAziji. Skupaj s svojim timom je ugotovil, da je Chennai ključno območje, v katerem je potrebno delovati, zaradi česar smo se odločili, da na tem mestu odpremo svoj prvi center za zbiranje odpadkov. Chennai se nahaja na jugovzhodni obali Indije, kjer velike količine plastike končujejo v oceanu in na vodnih poteh. Zahvaljujoč pomoči 300 zbiralcev odpadkov upamo, da bomo v prvem letu zbrali več kot 2000 ton plastike. 


Kakšne so Garnierjeve pobude v boju zoper onesnaženje s plastiko po svetu? 

Garnier je posvečen inovativni politiki z optimizacijo embalaže s ciljem spodbuditi krožno gospodarstvo. Izstopamo tudi izven okvirja lastnih izdelkov, da bi se borili zoper onesnaženje s plastiko, kar predstavlja zbiranje plastičnih odpadkov. Naš program Nadzora nad plastiko (Plastic Stewardship) vsebuje štiri ključna področja, ki so v središču zanimanja in temelji na znanosti.   
1. Kadarkoli je to mogoče, zmanjšujemo plastično embalažo: 
- Z inovacijami razvijamo embalažo brez plastike
- Posvečeni smo manjšanju  količine plastike
2. Postopno opuščamo primarno plastiko
- V letu 2021  31% naše plastike vsebuje reciklirano plastiko
3. Izdelujemo in podpiramo krožne modele, da bi zaokrožili plastično zanko
– Posvečeni smo temu, da bomo do leta  2025 100% uporabljali embalažo, ki se lahko reciklira, ponovno polni ali pa kompostira.  
– Posvečeni smo temu, da potrošnikom pomagamo, da učinkovito reciklirajo embalažo. Presojamo in razumemo, kako nastaja plastični odpad na naših lokalnih trgih 
4. Aktivno se borimo proti plastičnemu odpadu 
– Skupaj z organizacijama Ocean Conservancy in Plastics For Change podpiramo proces zbiranja plastike iz življenjskega okolja

Poročilo o napredku glede trajnostnosti za leto 2023

Da bi lahko izvedeli več o našem delovanju, smo javno objavili svoje četrto Poročilo o trajnostnosti, v katerem prinašamo trasparentne informacije o svoji poslovni praksi.